Årsskrifter

Årsskrift 2014

Cladville-cakes

Sällskapets årsskrift nr 4 /2014

Cladville Cakes är Lennart Hellsings kanske minst kända bok. Verserna skrev han direkt på engelska och gav ut på eget förlag 1975. Boken är tillägnad barnen i Portnahaven, Hellsings släktby på ön Islay i sydöstra Skottland. Nu med nya bilder av Tord Nygren.