Spektakel

Årsspektakel 2011

Nyvald och avgående Magister Tjeder.

Nyvald och avgående Magister Tjeder.

Årsspektaklet 2011 startade i sedvanlig ordning med spektakelförhandlingar. Under dessa valdes Gabriel Romanus till ny Magister Tjeder, efter den avgående Jan Hansson.

På programmet stod sedan ett informativt och inspirerande föredrag ”Från Jungrwspeghel till Musikbuss” av kusinen och bibliotekarien Cecilia Östlund kring Lennart Hellsings boksamling som nu finns på Svenska barnboksinstitutet.

Här dansar herr Gurka.

Här dansar herr Gurka.

Därefter avslöjade Dr Fibben Hald sina förbluffande forskningsfynd där han med bildbevis fastslog att den skara illustratörer som refuserats av Hellsing är långt större än man tidigare trott.

Programmet avslutades med ett estradsamtal mellan Lennart Hellsing och George Riedel om ”Musikens ord och ordens musik”. Mikrofonhållare och samtalsledare var Jan Hansson.

Sen slog sig kusinerna ner vid matborden och förtärde en orientalisk sandalbuffé. Och alltihop skedde i Svenska barnboksinstitutets lokaler i Stockholm.