Lennart Hellsing-sällskapet

Lennart Hellsing - porträtt av Fibben Hald

Lennart Hellsing-sällskapet bildades 2009.

Sällskapets syfte är:

  • att samla vänner och intresserade av Lennart Hellsings liv och verk
  • att stödja spridning av information om Lennart Hellsings författargärning
  • att främja utgivningen av Lennart Hellsings poesi och visor för barn och vuxna, prosa, dagsverser, libretton och andra texter
  • att uppmuntra forskning om Lennart Hellsing och hans verk
  • att vara ett forum för spektakel, fest, poesi, bild, musik och dans i Lennart Hellsings anda.