Styrkusiner

 
Katti Hoflin

Magister Tjeder

Katti Hoflin – Magister Tjeder, ordförande
Margareta Ax Mossberg – Fröken Hit-och-Dit, kassör
Maja Hellsing – Kors och Tvärs
Tor Svae, Krångliga Kråkan
Fibben Hald – Fibbelin, under- och bildhållare
Stefan Mählqvist – Moster Ester, spektakelansvarig
Lena Kåreland – Opsis Kalopsis, forskningsansvarig
Georg Riedel – Bravo, musikbuss

Valberedning: Birgitta Westin och Eva Åhlander

Revisorer: Marianne von Baumgarten Lindberg, Anders Djerf samt Lena Lundgren (suppleant)

Theme by Anders Norén