Lennart Hellsings betydelse för barnlitteraturen i Sverige kan inte överskattas. Under 1940-talet och fram till idag har han förnyat barnbokens form och innehåll, framförallt genom egen produktion, men också genom framställning av barnbokskritik och debattartiklar. Tidigt insåg han barns behov av inte bara text och bild, utan också musik, rörelse och dans. Lennart Hellsings bilderböcker förnyade illustrationskonsten för barn radikalt med bilder av konstnärer som Stig Lindberg och Poul Ströyer  för att bara nämna ett par av de han okonventionellt samarbetade med. 

På Svenska barnboksinstitutet arrangeras en halvdag om Lennart Hellsings betydelse för språkutveckling och illustratörskonsten. Hur hans texter med språklekar öppnade upp och gav möjligheter för konstnärernas skapande. Under eftermiddagen kommer dessutom Svenska barnboksinstitutets Lennart Hellsing-pris att delas ut. 

Tid och plats
Onsdagen den 1 februari kl. 15 till ca kl. 19.00. Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, Stockholm. T-bana Odenplan. Fri entré, ingen förhandsanmälan.

I samarbete med Lennart Hellsing-sällskapet, Svenska Tecknare, Svenska barnboksakademin, Rabén & Sjögren.