Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse

januari 2012 – december 2012

Lennart Hellsing-sällskapet bildades den 14 december 2009 på Svenska barnboksinstitutet i

närvaro av Lennart Hellsing och Yvonne Lombard samt cirka 70 andra intresserade.

Stadgarna antogs vid årsspektaklet den 6 maj 2010.

Styrelse

Styrelsen, vald vid årsspektaklet den 30 maj 2012, har bestått av följande personer:

Gabriel Romanus, magister Tjeder, ordförande

Moa Brunnberg, Kors-och-Tvärs, sekreterare

Nisse Larsson, Krångliga Kråkan, redaktör

Jan Hansson, Moster Ester, spektakelansvarig

Gunilla Halkjaer Olofsson, Hit-och-Dit, kassör

Fibben Hald, Fibbelin, under- och bildhållare

Georg Riedel, Bravo, musikbuss

Lena Kjersén Edman, Opsis Kalopsis, forskningsansvarig

Valberedning: Christina Björk och Sonja Svensson.

Revisorer: Marianne von Baumgarten-Lindberg, Anders Djerf samt Lena Lundgren

(suppleant)

Kusiner

2012 års kusintaxa har varit 191 kr.

Antalet betalande kusiner per den 31 december 2012 var 111, samt 2 favoritkusiner.

Verksamhet

Styrelsen har sammanträtt 5 gånger under verksamhetsperioden.

Den 30 maj hölls årsspektaklet i Lennart Hellsings hus på Klara Östra Kyrkogata 8,

Stockholm i närvaro av 54 kusiner samt favoritkusinerna Lennart Hellsing och Yvonne

Lombard. På programmet stod bl a allsång med Gunnar Edander, Lennart Hellsing berättade

om sin bok Lunch på Klara Kyrogård, Nisse Larsson samtalade med Owe Gustafson om hans

tecknade film Daniel Doppsko som visades i SVT 1983. Några avsnitt ur filmen visades

också.

14 december genomfördes luciaspektakel på Svenska Barnboksinstitutet. Doktor Hald

framförde en kritisk granskning av Lennart Hellsings bildvärld, Ulf Boëthius berättade under

rubriken ”Skeppet Polkagrisen” om Lennart Hellsings medverkan i radio och Anne-Marie

Uuisjärvi höll i en sångstund.

Hemsidan http://www.hellsingsallskapet.se har fått en ansiktslyftning och är nu rimligt

uppdaterad.

Årsskrift

Boken Lunch på Klara kyrkogård (förlag: Nisses böcker) med text av Lennart Hellsing och

bild av Fibben Hald delades ut vid årsspektaklet. Till icke närvarande kusiner skickades

årsskriften ut med post.

Ekonomi

Sällskapets kassabehållning var per den 31 december 2012 17 772 kronor.

Stockholm den 10 april 2013

Gabriel Romanus, magister Tjeder

Moa Brunnberg, Kors-och-Tvärs