Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse

januari 2013 – december 2013

Lennart Hellsing-sällskapet bildades den 14 december 2009 på Svenska barnboksinstitutet i

närvaro av Lennart Hellsing och Yvonne Lombard samt cirka 70 andra intresserade.

Stadgarna antogs vid årsspektaklet den 6 maj 2010.

Styrelse

Styrelsen, vald vid årsspektaklet den 6 maj 2013, har bestått av följande personer:

Cecilia Östlund, magister Tjeder, ordförande

Moa Brunnberg, Kors-och-Tvärs, sekreterare

Nisse Larsson, Krångliga Kråkan, redaktör

Stefan Mählqvist, Moster Ester, spektakelansvarig

Gunilla Halkjaer Olofsson, Hit-och-Dit, kassör

Fibben Hald, Fibbelin, under- och bildhållare

Georg Riedel, Bravo, musikbuss

Lena Kåreland, Opsis Kalopsis, forskningsansvarig

Valberedning: Christina Björk och Sonja Svensson.

Revisorer: Marianne von Baumgarten-Lindberg, Anders Djerf samt Lena Lundgren

(suppleant)

Kusiner

2012 års kusintaxa har varit 191 kr.

Antalet betalande kusiner per den 31 december 2013 var 98, samt 2 favoritkusiner.

Verksamhet

Styrelsen har sammanträtt 5 gånger under verksamhetsperioden.

Den 6 maj hölls årsspektaklet i Lennart Hellsings hus på Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm

i närvaro av 48 kusiner samt favoritkusinerna Lennart Hellsing och Yvonne Lombard och 5

gäster. Marcus Boldemann och Nisse Larsson presenterade sällskapets årsskrift 2013, ”Svart

är vitt, sa kejsaren”, Lennart Hellsings och Laci och Karin Boldemanns sagoopera från 1965.

Gunilla Slättergård, som spelade en av huvudrollerna i operan, deltog också i samtalet. Senare

under kvällen hölls auktion av Fibben Halds bordsskulpturer.

12 december genomfördes luciaspektakel på Svenska barnboksinstitutet. Ulf Synnerholm från

Filmlance berättade om spelfilmen ”Krakel Spektakel” och visade smakprov ur filmen.

Johanna Hellsing & Klas Widén berättade om och sjöng ur boken ”Herr Gurka, Krakel

Spektakel och alla de andra.” Fibben Hald bjöd på en oförglömlig allsångsstund med sin

karaokemaskin tillsammans med Johanna Hellsing och Klas Widén.

Årsskrift

Boken ”Svart är vitt, sa kejsaren” delades ut vid årsspektaklet. Till icke närvarande kusiner

skickades årsskriften ut med post.

Ekonomi

Sällskapets kassabehållning var per den 31 december 2013 31765 kronor.

Stockholm den 9 april 2014

Cecilia Östlund, magister Tjeder

Moa Brunnberg, Kors-och-Tvärs