Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse

januari 2015 – december 2015

Lennart Hellsing-sällskapet bildades den 14 december 2009 på Svenska barnboksinstitutet i närvaro av Lennart Hellsing och Yvonne Lombard samt cirka 70 andra intresserade. Stadgarna antogs vid årsspektaklet den 6 maj 2010.

 

Summeringen av verksamhetsåret 2015 inleds med det sorgliga och vemodiga faktum att sällskapets nav, favoritkusinen No 1, Lennart Hellsing, avled i sitt hem på Klara Östra Kyrkogata 8 den 25 november. Begravningen ägde sedan rum den 14 december i Klara kyrka, där många av sällskapets kusiner deltog och defilerade i det vackert smyckade kyrkorummet.

 

Styrelse

Styrelsen, vald vid årsspektaklet den 4 maj 2015, har bestått av följande personer:

Cecilia Östlund, magister Tjeder, ordförande

Suzanne Öhman, Kors-och-Tvärs, sekreterare

Nisse Larsson, Krångliga Kråkan, redaktör

Stefan Mählqvist, Moster Ester, spektakelansvarig samt tf ordförande

Gunilla Halkjaer Olofsson, Hit-och-Dit, kassör

Fibben Hald, Fibbelin, under- och bildhållare

Georg Riedel, Bravo, musikbuss

Lena Kåreland, Opsis Kalopsis, forskningsansvarig

Valberedning: Birgitta Westin och Eva Åhlander.

Revisorer: Marianne von Baumgarten-Lindberg, Anders Djerf samt Lena Lundgren (suppleant)

 

Kusiner

2015 års kusintaxa har varit 191 kr.

Antalet betalande kusiner per den 31 december 2015 var 104, samt 3 favoritkusiner.

 

Verksamhet

Styrelsen har sammanträtt 4 gånger under verksamhetsperioden. Då Cecilia Östlund var sjukskriven inträdde Stefan Mählqvist som tf ordförande/magister Tjeder.

Den 4 maj hölls årsspektaklet i W6:s lokaler på Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm i närvaro av 54 kusiner samt favoritkusinerna Lennart Hellsing och Fibben Hald. Alla kusiner fick avnjuta Fibben Halds historiska bildkavalkad DAGSVERSER, och under den duktiga middagen presenterade Ulf Boëthius årsskriften 4xHellsing och spelade upp radioprogram där Lennart medverkat.

Den 14 december var ett luciaspektakel inplanerat, men av självklara skäl ändrades planerna till att i stället ordna en minnesstund i januari 2016 på Svenska barnboksinstitutet.

 

Årsskrift

Boken ”4 x Hellsing” delades ut vid årsspektaklet. Till icke närvarande kusiner skickades årsskriften ut med post.

 

Ekonomi

Sällskapets kassabehållning per den 31 december 2015 uppgick till 46.200,37 kronor.

 

Stockholm den 6 mars 2016

 

 

Stefan Mählqvist, tf magister Tjeder

 

 

Suzanne Öhman, Kors-och-Tvärs