Spektakel

Luciaspektakel 2009

Fibben Hald visar sitt bildspel till Johanna Hellsings toner. (Foto Sonja Svensson)

Fibben Hald visar sitt bildspel till Johanna Hellsings toner. (Foto Sonja Svensson)

Sällskapets första luciaspektakel ägde rum på Svenska barnboksinstitutet i Stockholm 14 december 2009. Johanna Hellsing och Fibben Hald bidrog med ett musikaliskt bildspel kring Lennart Hellsings verk.