Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2009 – mars 2011

Lennart Hellsing-sällskapet bildades den 14 december 2009 på Svenska barnboksinstitutet i närvaro av Lennart Hellsing och Yvonne Lombard samt cirka 70 andra intresserade. Interimstyrelsen bestående av Susanna Hellsing, Moa Brunnberg, Lena Runsten, Fibben Hald, Nisse Larsson och Jan Hansson presenterade förslag till stadgar som, efter justeringar, antogs vid årsspektaklet den 6 maj 2010.

Vid årsspektaklet den 6 maj 2010 valdes en ny styrelse bestående av Jan Hansson som magister Tjeder, Nisse Larsson som Hit och Dit, Gunilla Halkjær Olofsson och Moa Brunnberg som Kors och Tvärs, Fibben Hald, Georg Riedel och Staffan Lindberg. Spektaklet genomfördes på Junibacken med 65 kusiner närvarande. Bland programpunkterna fanns ett samtal mellan Solveig Ströyer, Lennart Hellsing och Nisse Larsson samt en särskild visning av Hellsingutställningen ”En annorlunda värld” med Tor Svae som ciceron.

Styrelsen har i olika konstellationer sammanträtt sex gånger under verksamhetsperioden.

14 december genomfördes luciaspektakel på Norstedts förlag. Bland annat samtalade Fibben Hald med Lennart Hellsing och Nisse Larsson i närvaro av cirka 35 + 2 kusiner.

Antalet kusiner per den 31 december 2010 var cirka 90 + 2. Sällskapets kassabehållning var per den 31 mars 2011 cirka 21 055 kronor. Sällskapets valberedning har bestått av Lotta Olsson och Inger Nordheden. Revisorer har Marianne von Baumgarten, Anders Djärv (båda ordinarie) och Lena Lundgren (suppleant) varit.

Den första utgåvan i sällskapets skriftserie har sammanställts av Nisse Larsson. Broder & Systrar, en samling brev skrivna av Lennart Hellsing.

Stockholm den 6 april 2011

 

Jan Hansson, magister Tjeder