Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse

april 2011 – december 2011

Lennart Hellsing-sällskapet bildades den 14 december 2009 på Svenska barnboksinstitutet i närvaro av Lennart Hellsing och Yvonne Lombard samt cirka 70 andra intresserade. Stadgarna antogs vid årsspektaklet den 6 maj 2010 och verksamhetsåret sträckte sig från april till maj. Vid medlemsmötet den 14 december 2011 beslöts att verksamhetsåret fr o m 1.1.2012 ska vara samma som kalenderår, varför 2011 års verksamhetsår omfattar perioden april 2011 tom december 2011.

Styrelse

Styrelsen, vald vid årsspektaklet den 5 maj 2011, har bestått av följande personer:

Gabriel Romanus, magister Tjeder, ordförande

Moa Brunnberg, Kors-och-Tvärs, sekr

Nisse Larsson, Krångliga Kråkan, red

Jan Hansson, Moster Ester, spektakelansvarig

Gunilla Halkjaer Olofsson, Hit-och-Dit, kassör

Fibben Hald, Fibbelin, under- och bildhållare

Georg Riedel, Bravo, musikbuss

Staffan Lindberg, Opsis Kalopsis, strängspelare

Valberedning: Inger Norberg och Lotta Olsson, som båda avgick under hösten av privata skäl. Till ny valberedning har styrelsen utsett Christina Björk och Sonja Svensson.

Revisorer: Marianne von Baumgarten-Lindberg, Anders Djerf samt Lena Lundgren (suppleant)

 

 

Kusiner

Kusintaxan för år 2011 har varit 191 kr.

Antalet betalande kusiner per den 31 december 2011 var 76, samt 2 favoritkusiner.

Verksamhet

Styrelsen har sammanträtt 3 gånger under verksamhetsperioden.

Den 5 maj hölls årsspektaklet i Svenska barnboksinstitutets lokaler i Stockholm i närvaro av 36 kusiner samt favoritkusinerna Lennart Hellsing. Till ny ordförande valdes Gabriel Romanus. Och på programmet stod bl a Cecilia Östlund som kåserade kring Lennart Hellsings boksamling, Fibben Hald avslöjade förbluffande forskningsfynd angående refuserade Hellsing-illustratörer, Lennart Hellsing och George Riedel samtalade under ledning av Jan Hansson om musikens ord och ordens musik. Nisse Larsson presenterade sällskapets årsskrift Broder & systrar! vilken sedan delades ut till kusinerna.

14 december genomfördes luciaspektakel på Svenska barnboksinstitutet. Gunnar Edander sjöng och berättade ur och om musikalen Missikalen till Ulrica Hydman Valliens bilder. De 36 kusinerna samt favoritkusin Yvonne Lombard fick vidare vara med om urframförandet av Lennarts nyskrivna dikt ”Lunch” till rörliga illustrationer av Fibben Hald.

Årsskrift

Den första utgåvan i sällskapets skriftserie har sammanställts av Nisse Larsson. Broder & Systrar!, en samling brev skrivna av Lennart Hellsing.

Ekonomi

Sällskapet har under året skaffat organisationsnummer och eget bankkonto i Handelsbanken. Sällskapets kassabehållning var per den 31 december 2011 till 23 535,55 kronor.

Stockholm den 19 april 2012

 

Gabriel Romanus, magister Tjeder