Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse

januari 2014 – december 2014

Lennart Hellsing-sällskapet bildades den 14 december 2009 på Svenska barnboksinstitutet i närvaro av Lennart Hellsing och Yvonne Lombard samt cirka 70 andra intresserade. Stadgarna antogs vid årsspektaklet den 6 maj 2010.

 

Styrelse

Styrelsen, vald vid årsspektaklet den 12 maj 2014, har bestått av följande personer:

Cecilia Östlund, magister Tjeder, ordförande

Moa Brunnberg, Kors-och-Tvärs, sekreterare

Nisse Larsson, Krångliga Kråkan, redaktör

Stefan Mählqvist, Moster Ester, spektakelansvarig

Gunilla Halkjaer Olofsson, Hit-och-Dit, kassör

Fibben Hald, Fibbelin, under- och bildhållare

Georg Riedel, Bravo, musikbuss

Lena Kåreland, Opsis Kalopsis, forskningsansvarig

Valberedning: Christina Björk och Sonja Svensson.

Revisorer: Marianne von Baumgarten-Lindberg, Anders Djerf samt Lena Lundgren (suppleant)

 

Kusiner

2013 års kusintaxa har varit 191 kr.

Antalet betalande kusiner per den 31 december 2014 var 98, samt 3 favoritkusiner.

 

 

 

Verksamhet

Styrelsen har sammanträtt 5 gånger under verksamhetsperioden.

Den 12 maj hölls årsspektaklet i W6:s lokaler på Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm i närvaro av 48 kusiner samt favoritkusinerna Lennart Hellsing, Yvonne Lombard och Fibben Hald. Jöns Hellsing visade ett bildspel från Portnahaven, den hellsingska släktbyn på ön Islay i sydöstra Skottland, där godset Cladville är beläget. Johanna Hellsing spelade och sjöng ur Cladville Cakes. Senare under kvällen berättade Birgitta Westin om Lennart Hellsings och Fibben Halds nya bilderbok Skor, som också erbjöds till kusinpris.

Den 9 december genomfördes luciaspektakel på Svenska barnboksinstitutet. Albin Flinkas och Fredrik Meyer underhöll med delar av sin soppteaterföreställning Hellsing för vuxna, som de spelat under hösten 2014 på Stockholms stadsteater. Fibben Hald visade bilder till. Nisse Larsson visade därefter ljusbilder och berättade om Lennart Hellsing som vuxenboksförfattare. Efter de sedvanliga skinksmörgåsarna avslutades kvällen med vernissage och försäljning av Tord Nygrens bilder ur årsboken Cladville Cakes.

 

Årsskrift

Boken ” Cladville Cakes” delades ut vid årsspektaklet. Till icke närvarande kusiner skickades årsskriften ut med post.

 

Ekonomi

Sällskapets kassabehållning per den 31 december 2014 uppgick till 42622,97 kronor.

 

Stockholm den 23 mars 2015

 

Cecilia Östlund, magister Tjeder

 

Moa Brunnberg, Kors-och-Tvärs